Molimo sačekajte...

ERGO WBS d.o.o.
Usluge
Kao partner koji je preko kompanija grupe prisutan na tržištu farma-servisa i veledrogerija dve decenije, ERGO WBS Vam svojom ekspertizom i iskustvom nudi širok dijapazon usluga koje će odgovoriti na sve Vaše potrebe.

Plasirajte svoj proizvod preko mreže koja uključuje 6 habova, preko 8000 krajnjih korisnika (apoteka, bolnica, veledrogerija) i pozicionirajte svoje proizvode regionalno.

Maksimizujte potencijale svog portfolija i uz partnerstvo sa nama razvijajte poslovanje u skladu sa svojim, ali i našim zajedničkim ciljevima.