Molimo sačekajte...

ERGO WBS d.o.o.
O nama
Lider u farmaservisu u zemljama Zapadnog Balkana
Misija i Vizija
MISIJA

Naša misija je da unapredimo zdravlje u svim zemljama u kojima članice ERGO WBS grupe posluju, doprinesemo da ljudi žive bolje i duže. Da zdravstvenim ustanovama u zemljama u regionu obezbedimo kontinuirano snabdevanje lekovima, medicinskim sredstvima, dijetetskim proizvodima i drugim farmaceutskim proizvodima u skladu sa potrebama kupaca, poštujući smernice Dobre distributivne prakse (GDP). Svojim poslovnim partnerima pružamo usluge najvišeg kvaliteta zasnovane na kompetentnosti i profesionalnom pristupu svih zaposlenih, što stvara dodatnu vrednost kako za pojedinca, tako i za celu zajednicu.


VIZIJA

Naša vizija je da kao lider u farma-servisu i pružanju logističkih usluga na farmaceutskom tržištu zemalja zapadnog Balkana ostanemo kvalitetan, siguran i pouzdan partner; da širimo poslovanje i na druga tržišta, uvek inovativni, sa jasno postavljenim strategijama i ciljevima.
Kompanija danas
Više od 600 zaposlenih u regionu svojom stručnošću, posvećenošću, lojalnošću i inovativnim idejama svakodnevno doprinose uspehu, rastu i razvoju ERGO WBS grupe.

Brzo reagujemo na zahteve i brojne promene u sredini u kojoj poslujemo, čime dokazujemo da je ERGO WBS Vaš siguran partner. Kao jedan tim možemo na najbolji način da odgovorimo izazovima i da ih sa velikim uspehom pretvaramo u šanse i poslovne pobede.

Ono što nas ujedinjuje i povezuje kroz timove, poslovne jedinice, lokacije i funkcionalna područja su naše vrednosti.

ODGOVORNOST

Preuzimamo ličnu odgovornost za svoje postupke i svoj rad. Sa našim poslovnim partnerima gradimo poverenje dajući rešenja, ispunjavajući data obećanja i realizacijom postignutih dogovora.

POŠTOVANJE

Naši zaposleni poseduju visok nivo poslovne komunikacije prema partnerima, koje odlikuju otvorenost i poštovanje. Uvažavajući različita mišljenja, stilove i veštine, dodeljivanjem pravih uloga u sistemu na kojima će zaposleni dati najboli rezultat u radu, ERGO WBS grupa razvija okruženje inovativnosti, motivacije i zdrave radne atmosfere.

IZVRSNOST

Istrajavamo na kvalitetu. Naš put ka izvrsnosti se nikad ne završava, uvek težimo ka višem cilju. Kada partneri biraju nas, oni biraju lidera u industriji koji svakodnevno unapređuje svoje poslovne procese i radi na podizanju nivoa kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti proizvoda i usluga, a naš zajednički cilj je očuvanje zdravlja pacijenata.
Regionalna prisutnost
ERGO WBS - JEDNA TAČKA KONTAKTA ZA KOMPLETNU USLUGU FARMA-SERVISA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

Sa 15.000 artikala u svom asortimanu i preko 8.000 apoteka i drugih zdravstvenih ustanova koje svakodnevno snabdeva, veledrogerije članice ERGO WBS grupe neodvojivi su deo zdravstvenog sistema zemalja u regionu.  Skladišni kapaciteti, koji čine više od 30.000m2, potpuno zadovoljavaju najviše standarde skladištenja lekova i medicinskih sredstava. Naša vozila dnevno pređu više od 35.000km i isporuče preko 20.000 paketa na 8.000 adresa na 5 tržišta zemalja Zapadnog Balkana ukupne tržišne vrednosti preko 1,6 milijardi evra.

 
Istorijat

Pontera doo
Članica ERGO WBS grupe
Farma-servis i veledrogerija, sa sedištem u Podgorici

2017

Farmalogist AllBix doo
Članica ERGO WBS grupe
Farma-servis i veledrogerija, sa sedištem u Bjeljini

2015

Santefarm LLC
Partner ERGO WBS grupe
Farma-servis i veledrogerija sa punim asortimanom, sa sedištem u Prištini

2005

Farmalogist doo
Članica ERGO WBS grupe
Farma-servis i veledrogerija sa punim asortimanom, sa sedištem u Beogradu

2002

Septima doel
Članica ERGO WBS grupe
Farma-servis i veledrogerija, sa sedištem u Skoplju

2000

Osnivači, mr ph. sci. spec. Lovorka Nikolić i mr ph. spec. Miomir Nikolić, započeli su koncept nove apotekarske i veledrogerijske prakse – Pharmanova doo, Beograd.

1990

Društvena odgovornost
Društveno odgovorno poslovanje je deo korporativne kulture ERGO WBS grupe u svim zemljama u kojima posluje. Društvena odgovornost kompanije je zasnovana na dugoj lokalnoj tradiciji, visokoj svesti i posvećenosti menadžmenta kompanije i svih njenih zaposlenih.

Svesni važnosti i potrebe uticaja na unapređenje širih društvenih procesa, promociju pravih vrednosti i potrebe da deo profita ulaže u zajednicu, članice ERGO WBS grupe su uvek tu da podrže različite društvene inicijative sa ciljem poboljšanja i unapređenja zdravlja i kvaliteta života i očuvanja životne sredine. To se postiže kroz realizaciju vlastitih projekata, kao i kroz pružanje podrške inicijativama za unapređene zdravih životnih navika, razvoja sporta, kulture, umetnosti, ali i davanja donacija najugroženijim grupama. Kao najvažnije segmente društvenog odgovornog poslovanja izdvajamo odnos prema zajednici, našim zaposlenima, njihovoj bezbednosti i zdravlju na radu, kao i životnoj sredini.