Molimo sačekajte...

ERGO WBS d.o.o.
ERGO Pre-Wholesale
Carinsko skladište
Našim poslovnim partnerima pružamo usluge carinskog skladištenja usklađene sa propisima koji regulišu oblast skladištenja lekova u skladištima koja su za to namenski projektovana. U okviru konsignacionih usluga, pružamo i usluge ocarinjenja robe.
Pakovanje i etiketiranje
Usluge pakovanja i etiketiranja su dostupne našim poslovnim partnerima kada je potrebno pripremiti robu za plasman na tržište u skladu sa regulativama država u kojima poslujemo, a u slučaju kada tražene zahteve iz bilo kog razloga niste u mogućnosti da ispunite.
Logistika kliničkih studija
Ukoliko tražite pouzdanog, kompetentnog i efikasnog partnera za podršku Vašim kliničkim studijama, na pravom ste mestu. U prilici smo da Vam kvalitetno, pouzdano i brzo obezbedimo:
  1. Pipremu dokumentacije za dobijanje dozvole za uvoz lekova i medicinskih sredstava koja se klinički ispituju, kao i prateće opreme;
  2. Uvoz, odnosno ocarinjenje lekova i medicinskih sredstava koji se klinički ispituju, kao i ostalog materijala;
  3. Skladištenje lekova pod kontrolisanim uslovima temperature i vlažnosti, uz maksimalan stepen bezbednosti;
  4. Brzu i efikasnu distribuciju do istraživačkih centara uz potpunu sledljivost u lancu;
  5. Organizaciju povrata neiskorišćenih lekova, medicinskih sredstava i drugog materijala iz istraživačkih centara;
  6. Organizaciju sprovođenja uništenja farmaceutskog otpada u skladu sa vazećom regulativom.

Stvaramo optimalna individualna rešenja prilagođavajući i kombinujući naše usluge prema Vašim specifičnim potrebama. Cilj je osigurati najefikasniju logistiku i optimalno upravljanje kliničkim ispitivanjima.

Sa bogatim iskustvom u pružanju logističkih usluga, potpuno usaglašenih sa smernicama Dobre distrubutivne prakse (GDP), kvalifikovanim skladišnim prostorima, vozilima, stručnim i visoko profesionalnim kadrom, mi smo Vaš siguran partner u oblasti logistike kliničkih studija.