Molimo sačekajte...

ERGO WBS d.o.o.
ERGO Pharma Service
Usluga registracije
Registracija proizvoda, priprema dokumentacije, farmakovigilanca, izveštavanje

ERGO WBS tim, Vaša sigurna luka

Zakonska regulativa, bilo da je vezana za lekove, medicinska sredstva, dijetetske proizvode, kozmetiku ili biocide, je dinamična oblast koja zahteva izuzetnu posvećenost i iskustvo da bi se vladalo njome i postizali uspesi.

Usluga registracije koju nudimo našim partnerima zasnovana je na kontinuiranom praćenju zakonske regulative u oblasti lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih proizvoda, kozmetike, biocida, kao i dobrom poznavanju regulatornih procesa, dugogodišnjem iskustvu i razvijenoj komunikaciji sa regulatornim institucijama.

ERGO WBS tim čine visoko kvalifikovani stručnjaci, sa bogatim radnim iskustvom, i poseduju kvalitetnu profesionalnu mrežu kontakata, pružaju brzu, efikasnu korespondenciju, kao i konstruktivno savetovanje ukoliko Vam je potrebno.

Naše usluge:

Lekovi
Usluga registracije / obnove registracije / prijave varijacije za lek u skladu sa zahtevima regulatornih tela zemalja u kojima poslujemo obuhvata sledeće:
 1. pripremu registracionog dosijea u skladu sa lokalnim zahtevima i predaju zahteva za registraciju;
 2. pripremu predloga teksta Sažetka karakteristika leka (SPC), Uputstva za lek (PIL) i teksta za spoljne i unutrašnje pakovanje leka (Labelling);
 3. praćenje toka registracije ili obnove registracije do dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet;
 4. održavanje postojećih registracija – priprema, predaja i praćenje zahteva za obnovu registracije kao i  varijacije za već registrovani lek.

Medicinska Sredstva
Vršimo kompletnu uslugu vezanu za registraciju, izmene, dopune i produženja registracije za medicinska sredstva.
 1. Obezbeđivanje stručnog mišljenja o kategorizaciji za medicinsko sredstvo od strane regulatornih tela);
 2. Priprema predloga teksta ambalaže i uputstva;
 3. Koordinacija i predavanje neophodne dokumentacije u svrhu registracije
 4. Praćenje toka registracije i usluga obnove registracije
 5. Aktivnosti oko izmena za već registrovano medicinsko sredstvo

Dijetetski proizvodi
Vršimo kompletnu uslugu vezanu za upis dijetetskog proizvoda u bazu podatakaregulatornih organa zemalja od interesa, obnove upisa i izmene upisa:
 1. Aktivnosti u vezi obezbeđivanja stručnog mišljenja i kategorizacije od strane referentne ustanove I savetovanje prilikom izrade predloga teksta deklaracije za predmetni proizvod
 2. Aktivnosti oko obezbeđivanja stručnog mišljenja o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskog proizvoda od ovlašćene laboratorije
 3. Koordinacija i predaja odgovarajuće dokumentacije regulatornom organu u okviru postupka upisa djetetskog proizvoda u bazu podataka
 4. Usluga obnove registracije
 5. Aktivnosti oko izmena za već upisan dijetetski proizvod

Kozmetika
 1. Vršimo kompletnu uslugu vezanu za notifikacije kozmetičkog proizvoda:
 2. Neposredno savetovanje i preliminarna analiza vezana za sastav vašeg kozmetičkog proizvoda u okviru važeće kozmetičke regulative
 3. Kooridinaciju testiranja i analizu kozmetičkog proizvoda u pouzdanim laboratorijama
 4. Aktivnosti oko obezbeđivanja CPSR deo Product information File-a od iskusnih procenitalja bezbednosti
 5. Savetovanje i podrška u vezi prijaviljivanja proizvoda na CPNP

Biocidi
Vršimo kompletnu uslugu vezanu za registraciju, izmene, dopune i produženja registracije za biocidne proizvode.
 1. Vršimo savetovanje prilikom izrade predloga teksta deklaracije za predmetni proizvod
 2. Koordinacija i predaja odgovarajuće dokumentacije Ministarstvu za zaštitu životne sredine u okviru postupka upisa biocidnog proizvoda u registar biocidnih proizvoda.
 3. Usluga obnove registracije
 4. Aktivnosti oko izmena za već upisan biocidni proizvod

Važni datumi u oblasti kozmetičkih proizvoda u Republici Srbiji:

Kozmetički proizvodi koji se stavljaju na tržište posle 5 Septembra 2019. moraju da imaju deklaraciju koja je usklađena sa pravilnikom o kozmetičkim proizvodima("Sl. glasnik RS", br. 60/2019)

Do 10. Aprila 2023. mora biti izrađen dosije sa informacijma o kozmetičkom proizvodu (Product information file – PIF) prema pravilniku o kozmetičkim proizvodima ("Sl. glasnik RS", br. 60/2019)
Marketing
Istraživanje trišta, strategija prodaje, upravljanje kanalima prodaje, lansiranje proizvoda, kreiranje cena, marketing i medija plan, stručni skupovi, radionice , PR

Lansiranje novih proizvoda

Imate novi proizvod i želite ga da plasirate? Dugo poslujete na tržištu regiona, ali želite da proširite svoje poslovanje i u druge zemlje? Potreban vam je kvalitetan plan lansiranja proizvoda na tržište zasnovan na jasno postavljenoj strategiji? Mi imamo rešenje za Vas.

Proces koji uključuje analizu tržišta, kreiranje prodajne strategije, definisanje ciljne grupe i konkurencije, osmišljavanje i sprovođenje marketing i media plana, organizacija učešća na stručnim sajmovima i skupovima, kao i rad timova na terenu, obezbeđuje plasman novih lekova, medicinskih sredstava i drugih farmaceutskih oblika na tržište koje broji više od 8000 apotekarskih i medicinskih ustanova.

Upravljanje kanalima prodaje

Efikasno upravljanje kanalima prodaje daje menadžment timu odgovor na pitanje koji kanal prodaje je najbolji za plasiranje proizvoda / usluge, uz jasno definisanje okvira za svaki od kanala i servisiranje kupaca / korisnika usluga unutar određenog kanala.

Cilj je pojednostaviti komunikaciju između kompanije i kupca. Da biste to učinili, morate da segmentirate svoje kanale u skladu sa karakteristikama Vaše ciljne grupe: njihovim potrebama, obrascima kupovine, faktorima uspeha, a zatim da prilagodite strategiju koja uključuje ciljeve, politike, proizvode, prodaju i marketing.

Tehnike koje se koriste mogu biti različite u zavisnosti od odabranih kanala prodaje, ali strategija je ono što ih povezuje i koju kompanija mora dosledno da prati u svim fazama razvoja.

Kod nas upravo to dobijate – strategiju, odnosno koji kanal prodaje je najbolji za plasiranje Vašeg portfolija i uspostavljanje direktne komunikacije sa kupcima na svakom kanalu prodaje.

Stručni skupovi, edukacije, radionice

Ukoliko želite da akreditujete stručno predavanje, simpozijum, radionice, kongres za lekare, farmaceute ili stomatologe, a nemate dovoljno informacija i iskustva, naš tim saradnika Vam stoji na raspolaganju. Imamo dugogodišnje iskustvo u organizovanju stručnih edukacija i skupova, od manjih prezentacija i edukacija, do velikih skupova međunarodnog karaktera sa eminentnim stručnjacima iz zemlje i inostranstva. Omogućićemo Vam da u definisanim rokovima akreditujete svoja stručna predavanja I obezbedite zadovoljstvo slušaoca / predavača.

PR

Ukoliko želite da stručnim savetima i preporukama steknete pozitivni imidž na farmacetskom tržištu zemalja Zapadnog Balkana, ostvarite stvarne, održive odnose sa poslovnim partnerima i korisnicima vaših proizvoda / usluga, pozicionirate kompaniju ili organizaciju i steknete konkurentsku prednost, kontaktirajte nas i zakažite sastanak sa našim timom.

 
Terenska prodaja
Sales division, sales manager, product manager, field force

Naši posvećeni i iskusni timovi obezbediće Vašim proizvodima stalno prisustvo na tržištu i kod kupaca, uz rast prodajne efikasnosti i realizaciju postavljenih planova. Naša prednost je dugogodišnje iskustvo u prodaji, teritorijalna pokrivenost, inovativna IT rešenja i mobilne aplikacije koje saradnici svakodnevno koriste u radu, ažurna baza lekara i farmaceuta sa kojima je izgrađen poslovni odnos zasnovan na poverenju.

Angažovanje saradnika našeg medicinskog i / ili komercijalnog tima je pravi izbor, jer na taj način optimizujete troškove poslovanja, uz maksimalne rezultate rada tima na terenu. U mogućnosti smo da u Vaše ime organizujemo selekciju, testiranje i regrutujemo edukovan, motivisan i kvalitetan kadar na pozicijama Sales Manager, Product Manager, Key Account Manager.
Podrška maloprodaji
Category management, loyalty program, marketing i promocija, trening i edukacija

ERGO podrška maloprodajnim objektima obuhvata skup alata i usluga koje za cilj imaju unapređenje poslovanja i građenje lojalnosti i dugoročnih odnosa sa pacijentima, zasnovanih na dugogodišnjem iskustvu, know-how i inovacijama.

ERGO tim Vam nudi rešenja – kako da ostanete svoji, beležite rast prodaje i profita, jačate armiju lojalnih korisnika Vaših proizvoda i usluga, unapređujete svoja znanja i rastete na tržištu i u očima odabrane ciljne grupe.

U uslovima izoštrenih zahteva za maksimizacijom profita, oštrije borbe za bolju tržišnu poziciju u kanalima prodaje i sve izraženije potrebe za stvaranjem jedistvene ponude, upravljanje kategorijama (Category management), programi lojalnosti, stručne edukacije i treninzi, uz dobro osmišljene marketinške aktivnosti, sve više dobijaju na značaju, jer dovode do usklađivanja ponude sa realnom tražnjom potrošača. Istovremeno, optimiziraju se troškovi u kanalima marketinga.