Molimo sačekajte...

ERGO WBS d.o.o.
Sistemi kvaliteta
Farmalogist doo, Beograd
Kompanija Farmalogist sisteme kvaliteta ima implementirane od 2006. godine, sa redovnim produžavanjem u skladu sa zahtevima sertifikacionog tela.

Sistem menadžmenta kvaliteta prema zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015 je odobren septembra 2018. godine, sa rokom trajanja do februara 2022. godine.

Sistem menadžmenta za zaštitu životne sredine prema zahtevima međunarodnog standarda ISO 14001:2015 je odobren januara 2019. godine, sa rokom trajanja do januara 2022. godine.

Sistem menadžmenta za zdravlje i sigurnosti na radu prema zahtevima međunarodnog standarda OHSAS 18001:2007 je odobren januara 2019. godine, sa rokom važenja do marta 2021. godine.

Sertifikate kao potvrdu usklađenosti sa standardima ISO i OHSAS je izdala agencija SGS.
Septima dooel, Skoplje
Kompanija Septima sisteme kvaliteta ima implementirane od 2017. godine, sa redovnim produžavanjem u skladu sa zahtevima sertifikacionog tela.

Sistem menadžmenta kvaliteta prema zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015 je odobren marta 2020. godine, sa rokom trajanja do marta 2023. godine.

Sistem menadžmenta za zaštitu životne sredine prema zahtevima međunarodnog standarda ISO 14001:2015 je implementiran marta 2020. godine, sa rokom trajanja do marta 2023. godine.

Sertifikate kao potvrdu usklađenosti sa ISO standardima je izdala agencija TUV Nord.
Farmalogist Allbix doo, Bijeljina
Kompanija Farmalogist Allbix sisteme kvaliteta ima implementirane od 2017. godine, sa redovnim produžavanjem u skladu sa zahtevima sertifikacionog tela.

Sistem menadžmenta kvaliteta prema zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015 je odobren marta 2020. godine, sa rokom trajanja do marta 2023. godine.

Sertifikate kao potvrdu usklađenosti sa ISO standardima je izdala agencija SGS.
Pontera, Crna Gora