Molimo sačekajte...

ERGO WBS d.o.o.
ERGO Wholesales
Uvoz
Uvoz lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih proizvoda, kozmetike, lekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet

Kao partner koji brzo i pouzdano odgovara na sve zahteve naših klijenata, ERGO WBS kroz uvoz nudi veliki broj lekova i medicinskih sredstava tržištu Zapadnog Balkana. U svakom trenutku u svom portfoliju imamo više od 20.000 artikala koje uz efikasnu i blagovremenu uslugu u segmentu isporuke, često i više puta u toku dana, stavljamo na raspolaganje krajnjim korisnicima.

Na zahtev relevantne ustanove u mogućnosti smo da obezbedimo uvoz lekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u zemljama Zapadnog Balkana.

Potražnja za posebnim terapeutskim lekovima koji su nužni u svakodnevnom lečenju pacijenata, ali još nisu dostupni na tržištu, kao i potreba za dodatnim količinama lekova koji su zamena za nedostajuću terapiju na tržištu, rešavamo interventnim uvozom neregistrovanog leka.

Na osnovu lekarskog recepta, odnosno izjave bolnice, uvozimo za Vas:
  1.  Paralele lekova koji su registrovani na tržištu, ali se ne nalaze u prometu;
  2.  Lekove koji nisu registrovani, ali za koje regulatorna tela odobravaju uvoz.
Skladištenje
Nemate dovoljno skladišnog kapaciteta? Imate robu, ali ne i prostor koji zadovoljava stroge regulatorne zahteve? Na pravom ste mestu.

Naša skladišta zadovoljavaju visoke zahteve definisane Smernicama dobre prakse u distribuciji lekova, nacionalnom zakonskom regulativom i standardima ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Pogodna su za skladištenje proizvoda u dva temperaturna režima – 1. ambijentalnom i 2. zahtevanom temperaturnom režimu u skladu sa Vašim potrebama.

Garantujemo bezbednost Vaše robe uz fizičko-tehničko obezbeđenje (FTO) 24/7. Ukoliko ste zainteresovani, naš stručni i obučeni kadar, informacioni sistemi i kancelarijski kapaciteti Vam stoje na raspolaganju u organizovanju Vaših poslovnih procesa.
Distribucija
Distibucija lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih suplemenata, kozmetike, medicinske opreme, reklamnog materijala i uzoraka

Širokom paletom usluga i teritorijalnom pokrivenošću obezbeđujemo Vam bolju poziciju na tržištu, mogućnost da se približite svojoj ciljnoj grupi kroz ekonomičan lanac snabdevanja za Vaše proizvode.

U mogućnosti smo da Vam ponudimo know-how i naše resurse u logistici:

- Distributivni centri (habovi) u Beogradu, Prištini, Skoplju, Podgorici, Bjeljini i Tirani zadovoljavaju visoke standarde definisane GDP smernicama i odgovaraju svim Vašim zahtevima;
- Potpuna transparentnost i kontrola protoka proizvoda duž lanca snabdevanja;
- Direktan pristup apotekama, bolnicama, lekarima, farmaceutima, pacijentima;
- Poverenje su nam ukazali domaći i strani proizvođači lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih suplemenata i kozmetike.

Naš vozni park vrši svakodnevne isporuke po već utvrđenim rutama širom tržišta na kojima smo prisutni. Sva vozila opremljena su na način koji obezbeđuje da se roba nepromenjenog kvaliteta, uz ispunjenje svih zahteva u pogledu uslova čuvanja, transportuje do mesta isporuke. U zavisnosti od specifičnosti zahteva u pogledu obezbeđenja adekvatnih uslova za transport robe, na raspolaganju imamo vozila opremljena termo-izolacijom i opremom za kontrolu i monitoring temperature u tovarnom prostoru instaliranim u skladu sa rezultatima mapiranja i kvalifikacije, kao i IC štampačima za štampanje temperaturne liste na mestu isporuke robe.

Visoko razvijena mreža kapilarne dostave robe krajnjim kupcima, iskusni dispečeri i vozači, softverska podrška i adekvatan vozni park, garant su realizacije isporuke robe kvalitetom definisanim ugovorom.